Introductie

Heteren, prachtig gelegen aan de Neder-Rijn, maar met slechts weinig uitloopmogelijkheden naar de rivier, krijgt een vernieuwde uiterwaard; de Randwijkse Waarden. In nauw overleg met vertegenwoordigers van overheidsinstanties en plaatselijke belangengroepen is een integraal en gedetailleerd plan opgesteld. Hierbij heeft een brede belangenafweging plaatsgevonden en is zoveel mogelijk invulling gegeven aan wensen vanuit de omgeving.
Zandwinning vormt de motor voor realisatie van dit bijzondere gebied.

Laatste nieuws

  • 1

  • 1

  • 1

Nu

Het projectgebied maakt deel uit van de uiterwaarden langs de Neder-Rijn en wordt begrensd door de A50 in het oosten en de Renkumse Veerweg in het westen. Het uiterwaardenlandschap heeft een open karakter. Vanaf de Rijndijk heeft men fraai zicht op de bosrijke omgeving aan de overzijde van de rivier.

lees-meer-icon

Straks

Het plan richt zich vooral op herstel van de ruimtelijke samenhang in het gebied en geeft een impuls aan de landschaps-, natuur- en gebruikswaarden. Grote delen van het gebied worden openbaar toegankelijk en de ontsluiting van de fabrieksterreinen wordt verlegd en verbeterd.

lees-meer-icon

Planproces

Door een verdere, op landschappelijke verbetering gerichte zandwinning wordt de ruimtelijke kwaliteit, natuur en de recreatieve gebruikswaarde van het gebied verbeterd. Het definitieve inrichtingsplan is in goed overleg met tal van lokale maatschappelijke geledingen en belangengroepen tot stand gekomen.

lees-meer-icon

Contact

Meer weten over de Randwijkse Waarden? Neem dan contact met ons op!

 

Project tijdlijn Randwijkse Waarden

(klik op zandloper en bekijk de voortgang in het project)

Project tijdlijn Randwijkse Waarden