Bouwdok gereed
voor zandzuiger

05-11-2016

Om de opbouw van de zandzuiger in de Randwijkse Waarden mogelijk te maken is een bouwdok gemaakt. Dit dok, deels gevuld met water en met kades omgeven, is gelegen ten Westen van de Steenoord.

Anders dan gebruikelijk wordt in het project Randwijkse Waarden de zandzuiger ter plaatse opgebouwd. Een gasleiding en de Steenoord maken het onmogelijk om de zuiger via water op de juiste plek te brengen. Voor de opbouw is een tijdelijk bouwdok gerealiseerd. 15.000 m3 zand is vergraven en er is ca. 2500 m2 open water gecreëerd. Vele rijplaten maken het mogelijk dat groot transport, waaronder diverse diepladers en grote telekranen de zuiger veilig naar het dok kunnen brengen.

De zandwinning in de Randwijkse Waarden start in het noordwestelijk deel. Hier is de afdekgrond verwijderd. Kleiige grond is ontgraven tot aan de zandige bodem en direct in de nieuwe te realiseren kade(n) en ontsluitingsweg aangebracht. Door deze werkwijze wordt tijdelijke opslag van grond en extra inzet van machines voorkomen. Wel zo efficiënt, verteld Ton Kuijs, projectleider van Aannemingsbedrijf J. den Boer b.v. uit Lienden.

Meer nieuws

Project tijdlijn Randwijkse Waarden

(klik op zandloper en bekijk de voortgang in het project)

Project tijdlijn Randwijkse Waarden