Nu

Bestaande situatie
Het projectgebied maakt deel uit van de uiterwaarden langs de Neder-Rijn en wordt begrensd door de A50 in het oosten en de Renkumse Veerweg in het westen. Het uiterwaardenlandschap heeft een open karakter. Vanaf de Rijndijk heeft men fraai zicht op de bosrijke omgeving aan de overzijde van de rivier. Nabij de dorpskern van Heteren ligt de Plas van Wijck, een voormalige zandwinplas. Vanwege de kale, steile oevers en de open, onbeschutte ligging heeft de plas een matige uitstraling en beperkte gebruikswaarde.

De omgeving van de plas bestaat overwegend uit agrarische percelen, afgewisseld door natuurlijke elementen, zoals een kolkje, strangresten, meidoornstruwelen en knotwilgen. Door de openheid is er weinig beschutting voor klein wild. Op de oeverwal direct langs de rivier ligt een tweetal steenfabrieken, waarvan de meest oostelijke zich heeft ontwikkeld tot een grootschalig bedrijfscomplex. Aan de westzijde ligt Steenbakkerij Randwijk, een authentieke steenfabriek; erfgoed met museale waarde. Met het voetveer dat in 2015 weer in gebruik is genomen is het gebied verbonden met de overzijde, het dorp Renkum.

Laatste nieuws

Project tijdlijn Randwijkse Waarden

(klik op zandloper en bekijk de voortgang in het project)

Project tijdlijn Randwijkse Waarden