Planproces

Planproces
Het definitieve inrichtingsplan is in goed overleg met tal van lokale maatschappelijke geledingen en belangengroepen tot stand gekomen. Om het planproces zorgvuldig, maar ook doelgericht te laten verlopen is een projectorganisatie opgezet met een projectgroep (opstelling van het plan en inhoudelijke toetsing aan beleid en wet- en regelgeving) en een klankbordgroep (inbreng gebiedskennis en lokale wensen). Daarnaast zijn op verschillende momenten bewoners, belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd. Het bestemmingsplan is herzien en er zijn, door tal van instanties, de nodige vergunningen verleend. Uiteindelijk kon gestart worden met de uitvoering.
Tot slot is nog van belang, dat goede afspraken konden worden gemaakt met de Stichting Gelders Landschap en Kasteelen. Zij neemt uiteindelijk, samen met lokale agrariërs, het natuur- en landschapsbeheer van het gebied op zich.


Laatste nieuws

Project tijdlijn Randwijkse Waarden

(klik op zandloper en bekijk de voortgang in het project)

Project tijdlijn Randwijkse Waarden